Κονιάματα & Κόλλες

Κόλλες Πλακιδίων

Διαθέτουμε υψηλής ποιότητας ρητινούχες κόλλες πλακιδίων με βάση το τσιμέντο.
Πεδία εφαρμογής: Κόλληση πλακιδίων γρανίτη και γενικά απορροφητικών και μη
απορροφητικών πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα,
πλινθοδομή, σοβά κλπ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Στεγανωτικά Κονιάματα

Eπαλειφόμενα στεγανωτικά κονίαματα τσιμεντοειδούς βάσης. Προσφέρουν πλήρη
στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 αtm κατά DIN 1048. Κατάλληλα για
στεγάνωση υπογείων και δεξαμενών και ιδανικά για δεξαμενές πόσιμου νερού.

Σοβάδες

Kατάλληλος για την αποκατάσταση έντονων ρωγμών πάχους 2-10 mm σε σοβάδες
και την επιδιόρθωση σπασμένων γωνιών. Αντικαθιστά το σοβά τελικής στρώσης
όταν υπάρχει πίεση χρόνου. Καλύπτει οπές περιμετρικά σε διακόπτες και
πίνακες που παρουσιάζονται μετά το πέρας ηλεκτρολογικών εργασιών. Επισκευάζει
ατέλειες που προκύπτουν από τις εργασίες συνεργείων αλουμινάδων, υδραυλικών
και πλακάδων. Η αποτελεσματικότητά του στις καθημερινές ανάγκες του
ελαιοχρωματιστή το καθιστά απαραίτητο εργαλείο του.

Βοηθητικά Υλικά Επιχρ. & Κολ.

Βοηθητικά υλικά και παρελκόμενα σοβά που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς
και εσωτερικούς χώρους για ενισχυση σοβά , προστασία , αποφυγή ρηγματώσεων ,
αλφάδιασμα αλλά και αισθητικούς σκοπούς.